Kompostárna v Supíkovicích

Kompostárna v Supíkovicích

Kompostárna v Supíkovicích přebírá biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, a to jak od obcí (svoz bioodpadu z občanských nádob či z údržby veřejné zeleně), tak i od podnikatelů (např. posečenou trávu a ořezy větví z firemních pozemků atp.)

Pokud máte zájem o odkup kvalitního kompostu, který je certifikovaným hnojivem, kontaktujte technika v odpadovém hospodářství:

Popis Jednotka Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
jesenický kompost t 250 302,50