Provozované sběrné dvory

Sběrné dvory separovaných, ostatních a nebezpečných odpadů jsou určeny k příjmu a dočasnému skladování odpadů před jejich předáním oprávněné osobě.
Město Jeseník vlastní dva sběrné dvory, jeden je umístěn v areálu Technických služeb Jeseník a.s., na ulici Otakara Březiny a druhý naproti Jesenické nemocnici, na ulici Lipovská v centrální kotelně. Oba dvory jsou určeny pro shromáždění vytříděných složek odpadů jen z domácností občanů s trvalým bydlištěm na území města Jeseníku, tedy nikoliv od živnostníků a firem.

Vysloužilý elektro-odpad mohou odevzdávat i občané s trvalým pobytem mimo území města Jeseníku.

Pro občany obce Česká Ves provozujeme v areálu TSJ na ulici Otakara Březiny sběrný dvůr s provozní dobou:
- čtvrtek od 09:00 - 17:00
- sobota od 08:00 - 12:00
Upozorňujeme na možnost změny provozní doby ve státní svátky (omezení zveřejňována v sekci aktuality).

Na zabezpečené ploše dvorů jsou umístěny označené sběrné prostředky, do nichž občané odkládají jednotlivé odpady, nebezpečné odpady přebírá správce dvora a zajistí jejich evidenci a bezpečné uložení. Níže "KE STAŽENÍ" naleznete seznam odpadů povolených k přijímání do sběrného dvora. Omezení u SD na ul. Lipovská je uvedeno přímo v textu příslušného sběrného dvora.

Ke stažení
Podčlánky
Sběrný dvůr v areálu TSJ (na ul. Otakara Březiny)

Sběrný dvůr v areálu TSJ (na ul. Otakara Březiny)

Provozní doba sběrného dvoru v areálu TSJ (na ul. Otakara Březiny): pondělí 14:00 - 19:00 úterý zavřeno středa 08:00 - 18:00 čtvrtek zavřeno pátek 12:00 - 18:00 sobota 08:00 - 16:00 neděle zavřeno POZOR: Ve státní svátky může být provozní doba upraven ... (více)

Sběrný dvůr na ulici Lipovská (v budově centrální kotelny)

Sběrný dvůr na ulici Lipovská (v budově centrální kotelny)

Prostor pro odkládání velkoobjemného odpadu je v tomto sběrném dvoře OMEZEN! Na sběrném dvoře nelze odkládat BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad). Provozní doba sběrného dvoru na ulici Lipovská (v budově centrální kotelny): pondělí 14:00 - 19:00 úterý zavřeno středa 08:00 - 18:00 čtvr ... (více)