Provozované sběrné dvory

Sběrné dvory separovaných, ostatních a nebezpečných odpadů jsou určeny k příjmu a dočasnému skladování odpadů před jejich předáním oprávněné osobě.
Město Jeseník vlastní dva sběrné dvory, jeden je umístěn v areálu Technických služeb Jeseník a.s., na ulici Otakara Březiny a druhý naproti Jesenické nemocnici, na ulici Lipovská v centrální kotelně. Zároveň provozujeme i sběrný dvůr pro občany obce Česká VesAktuální provozní dobu dvorů naleznete přímo po kliknutí na příslušný dvůr, anebo na úvodní stránce.

Sběrné dvory jsou určeny pro shromáždění vytříděných složek odpadů jen z domácností občanů s trvalým bydlištěm na území města Jeseníku, tedy nikoliv od živnostníků a firem. Vysloužilý elektro-odpad, použité pneumatiky a autobaterie mohou bezplatně odevzdávat i občané s trvalým pobytem mimo území města Jeseníku.

Pneumatiky lze bezplatně předávat pouze bez disků. Pokud bude chtít někdo odevzdat ojeté pneumatiky i s diskem, musí před jejich odevzdáním uhradit na vrátnici TS Jeseník poplatek ve výši 100 Kč za odčlenění (vyzutí) pneumatiky z disku, a to za každý jeden kus pneu. Možnost odkládání pneu s diskem platí pouze pro pneumatiky z osobních vozidel.

U pneumatik z jiných než osobních vozidel si musí majitel zajistit sundání z disku jinde, tzn. pneumatiky s diskem nepatřících na osobní vozidla není možné v rámci zpětného odběru předávat vůbec. Stejně tak společnost zajišťující místo zpětného odběru dle smluvních podmínek nepřebírá kola z ručně vedených vozíků, jízdních kol nebo ze zdravotnických a rehabilitačních pomůcek. Tyto lze i nadále odkládat do odpadu na sběrných dvorech příslušné obce dle místa bydliště.

Na zabezpečené ploše dvorů jsou umístěny označené sběrné prostředky, do nichž občané odkládají jednotlivé odpady, nebezpečné odpady přebírá správce dvora a zajistí jejich evidenci a bezpečné uložení. Níže "KE STAŽENÍ" naleznete seznam odpadů povolených k přijímání do sběrného dvora. Omezení u SD na ul. Lipovská je uvedeno přímo v textu příslušného sběrného dvora.

Ke stažení
Podčlánky
Sběrný dvůr na ulici Lipovská (v budově centrální kotelny)

Sběrný dvůr na ulici Lipovská (v budově centrální kotelny)

Prostor pro odkládání velkoobjemného odpadu je v tomto sběrném dvoře OMEZEN! Naopak součástí sběrného dvora je i RE-USE CENTRUM. Na sběrném dvoře nelze odkládat BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) a ojeté pneumatiky. Provozní doba sběrného dvoru na ulici Lipovská (v budově centrální kotelny): pondělí 14:00 - 19:00 ... (více)

Sběrný dvůr pro občany obce Česká Ves

Sběrný dvůr pro občany obce Česká Ves

Provozní doba sběrného dvoru pro občany obce Česká Ves v areálu TSJ (na ul. Otakara Březiny): pondělí zavřeno úterý zavřeno středa zavřeno čtvrtek 09:00 - 17:00 pátek zavřeno sobota 08:00 - 12:00 neděle zavřeno POZOR: Ve státní svátky může b ... (více)