Opravy vozidel, výroba a opravy hydraulických hadic, ekologická likvidace autovraků

Autodílna slouží primárně k opravám našich vlastních vozidel, ale v rámci kapacitních možností nabízíme služby také firemní klientele.

Mezi nabízené služby patří:

 • vyvažování PNEU
 • lepení duší, průrazy
 • výměna pnaumatik
 • tester brzdové kapaliny
 • stáčení brzdových kotoučů přímo na vozidle
 • mytí vozidel WAP
 • opravy osobních automobilů
 • výměna motorových, hydraulických, a převodových olejů
 • promazání vozidel tlakovým lisem
 • drobné zámečnické práce
 • servis klimatizací
 • ekologická likvidace autovraků - ZDARMA

V případě zájmu o poskytnutí služeb kontaktujte:

Servis klimatizací:

 • odsátí starého chladiva
 • vakuování systému
 • recyklace starého chladiva
 • doplnění odsátého množství oleje do systému
 • naplnění systému plynem R134a
 • kontrola funkce klimatizace
 • dezinfekce klimatizace

Ekologická likvidace autovraků - provádíme ZDARMA:
Po vstupu ČR do Evropské unie, dle zákona o odpadech, již není možné Váš automobil vyškrtnout z evidence na tzv. čestné prohlášení. Nelze ani vozidlo doma rozebrat a kovové části odevzdat do sběrny, protože ostatní nebezpečný odpad by skončil v nejlepším případě v popelnici. Likvidace autovraků je prováděna dle platných předpisů v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Zpracování se provádí dle stanovených postupů a schváleného provozního řádu.

Majitel vozidlo se prokáže občanským průkazem a zároveň předloží velký technický průkaz vozidla.
V případě zástupce na základě plné moci musí zmocnění obsahovat výslovný souhlas vlastníka s likvidací vozidla.

Pro předání autovraku k ekologické likvidaci kontaktujte vedoucí autodílny:

Ceník našich služeb:

Popis Jednotka Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
práce mechanika hod. 420,- 508,-
demontáž + montáž PNEU - osobní ks 88,18 106,50
demontáž + montáž PNEU - nákladní ks 318,19 385,-
demontáž + monžáž PNEU - dodávkové vozidlo ks 146,36 177,-
vyvážení kola - osobní vozidlo ks 37,27 45,-
vyvážení kola - nákladní vozidlo ks 90,90 110,-
oprava duše ks 37,27 45,-
oprava bezd. pneu včetně vyvážení ks 125,45 152,-
oprava bezd. pneu na disku ks 88,18 106,50
mytí wap - studená voda bez obsluhy 1/4 hod. 59,09 71,50
mytí wap - studená voda s obsluhou 1/4 hod. 169,09 204,50
mytí wap - teplá voda bez obsluhy 1/4 hod. 127,50 154,50
mytí wap - teplá voda s obsluhou 1/4 hod. 237,27 287,-
servis klimatizace ks 504,13 610,-
chladivo do klimatizace R134a 1kg 1.500,- 1.815,-
Ke stažení