Představení společnosti

Technické služby Jeseník a.s. je prosperující společnost regionálního významu, která zajišťuje mnoho služeb nejen pro svého jediného akcionáře - město Jeseník, ale také pro většinu měst a obcí regionu. Historie sahá hluboko dozadu a původní forma rozpočtové a později příspěvkové organizace se neosvědčila a proto 28.12.1995 založilo město Jeseník tuto akciovou společnost, ktero ... (více)

Orgány společnosti

Systém vnitřní struktury akciové společnosti Technické služby Jeseník je dualistický, tedy jsou zřízeny dva orgány: představenstvo - je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení dozorčí rada - dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž působnost v příp ... (více)

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle  § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 1. Oficiální název: Technické služby Jeseník a.s. (dále jen "TSJ") 2. Důvod a způsob založení: Společnost TSJ byla založena k zajištění komunálních služeb, a to zakladatelskou listinou o založení akciové společnosti (ve formě notářského zápi ... (více)

Výběrová řízení - kariéra

Aktuálně hledáme pracovníky na následující pozice: Momentálně nemáme volné pozice.   Poskytnutí dalších informací při osobním kontaktu u personalistky paní Macíkové v TS Jeseník, Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, případně na emailové adrese mzdy@tsje.cz.