Představení společnosti

Technické služby Jeseník a.s. je prosperující společnost regionálního významu, která zajišťuje mnoho služeb nejen pro svého jediného akcionáře - město Jeseník, ale také pro většinu měst a obcí regionu. Historie sahá hluboko dozadu a původní forma rozpočtové a později příspěvkové organizace se neosvědčila a proto 28.12.1995 založilo město Jeseník tuto akciovou společnost, ktero ... (více)

Orgány společnosti

Systém vnitřní struktury akciové společnosti Technické služby Jeseník je dualistický, tedy jsou zřízeny dva orgány: představenstvo - je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení dozorčí rada - dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž působnost v příp ... (více)

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle  § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 1. Oficiální název: Technické služby Jeseník a.s. (dále jen "TSJ") 2. Důvod a způsob založení: Společnost TSJ byla založena k zajištění komunálních služeb, a to zakladatelskou listinou o založení akciové společnosti (ve formě notářského zápi ... (více)

Veřejné zakázky

Dne 25.2.2023 bylo zahájeno zadávací řízení na dodávku zametacího stroje na chodníky vč. nástaveb pro zimní údržbu. Lhůta pro podání nabídky: 16.3.2023 do 10:00 hod. Bližší informace na profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000875/zakazka/593331

Výběrová řízení - kariéra

Aktuálně hledáme pracovníky na následující pozice: řidič + dělník elektrikář Možný nástup ihned. Další informace v souborech ke stažení. Poskytnutí dalších informací při osobním kontaktu u personalistky paní Macíkové v TS Jeseník, Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, případně na emailové adrese mzdy@tsje.cz.