Zajišťování zimní údržby na území města Jeseníku

ZIMNÍ POHOTOVOST
V období od 1.11.2023 do 31.3.2024 je pohotovost pro (nejen zimní) údržbu místních komunikací ve vlastnictví města Jeseníku zajištěna na dispečerském telefonním čísle:  734 573 822. Podněty k zimní údržbě a oznámení případných závad ve schůdnosti chodníků či sjízdnosti komunikací lze kromě dispečerského čísle hlásit i na emailové adrese: spravamk@tsje.cz

Pohotovost je zajišťována v pracovní dny od 14:30 do 24:00 hod. a od 00:00 do 6:00 hod., soboty, neděle a svátky: 0:00 až 24 hod.

Zajišťování zimní údržby je prováděno dle plánu zimní údržby pro zimní období 2023/2024. Plán obsahuje seznam pořadí důležitosti místních komunikací a lhůty pro zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti, technologii údržby a případný odvoz sněhu z frekventovaných částí města a vstupů pro přechody pro chodce, případně jiných míst, kde by sněhové bariéry mohly zasahovat do rozhledových poměrů.

U komunikací II. a III. třídy provádí zimní údržbu Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK), středisko údržby Šumperk, cestmistrovství Jeseník. V Jeseníku se to týká ulic 28. října, Lipovská, Puškinova, Priessnitzova a Rejvízská. U závad ve sjízdnosti silnic na těchto ulicích (28. října pouze část mimo silnici I. třídy) můžete pak kontaktovat dispečera SSOK na tel. čísle  584 413 623 nebo emailové adrese: dispecer.jesenik@ssok.cz.

Ke stažení