Aktuality
Ukliďme si Supíkovice

Ukliďme si Supíkovice

V rámci Dne Země uspořádala základní škola v Supíkovicích ve spolupráci s Technickými službami Jeseník a.s. dne 1. 6. 2023 akci „Ukliďme si Supíkovice“, jejíž součástí byl i úklid okolí skládky Supíkovice. Děti rozdělené do několika skupin, vybaveny rukavicemi a igelitovými pytli, se za velmi pěkného počasí vydaly od školy do okolí Supíkovic směrem ke skládce a postupně sbíraly odpadky z polních cest a jejich okolí. Přestože se sběr odpadků místy podobal boji ve vysoké trávě, děti pod vedením učitelů udělaly obrovský kus práce a př

26.06.2023  | Pro občany
ZAHÁJENÍ SVOZU BIOODPADU

ZAHÁJENÍ SVOZU BIOODPADU

Od 3. dubna bude opětovně zahájen svoz bioodpadu z občanských nádob. Ve městě Jeseník bude svoz BRKO probíhat v sudých kalendářních týdnech, svoz směsného komunálního odpadu pak v týdnech lichých, tzn. v týdnu od 27.3., následně od 10.3.2023 atd.

24.03.2023  | Pro občany
0%
Sběrný dvůr
Sběrný dvůr

PROVOZNÍ DOBA V AREÁLU TSJ:

Pondělí 14:00 - 19:00
Středa 08:00 - 18:00
Pátek 12:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 16:00

PROVOZNÍ DOBA NA LIPOVSKÉ ULICI:

Pondělí 14:00 - 19:00
Středa 08:00 - 18:00
Pátek 12:00 - 18:00
Sobota 08:00 - 16:00

Více informací

Pohotovost a hlášení
Pohotovost a hlášení

V období od 1. 4. 2023 do 31. 10. 2023 je pohotovost na místních komunikacích ve vlastnictví města Jeseníku zajištěna následovně:

na dispečerské tel. čísle:

v pracovní dny v čase od 6:00 do 14:30
- zajišťují Technické služby Jeseník

v pracovní dny v čase od 00:00 do 6:00 a od 14:30 do 24:00
a ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle, svátky) od 00:00 do 24:00
- zajišťuje Správa silnic Olomouckého kraje

734573822
 

 602187079
 

V případě nefunkčního veřejného osvětlení pak volejte telefonní linku 156 – Městskou policii Jeseník, která kontaktuje příslušného pracovníka TSJ v pohotovosti.

Prodej nafty

Kromě kvalitní nafty bez biosložky nabízíme i ruční mytí prostřednictvím vysokotlakého WAP čističe - teplá/studená voda, s/bez obsluhy. Informujte se na vrátnici u obsluhy čerpací stanice.

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí -  Pátek 5:00 - 20:00
Sobota, Něděle, svátky 5:00 - 17:00

CENY POHONNÝCH HMOT:

D DIESEL 39,40CZK

Uvedené ceny byly aktualizovány 19.09.2023

Přijímáme všechny druhy běžných platebních karet.

Více informací