Služby elektro s mobilní plošinou

Služby elektro s mobilní plošinou

Základním úkolem TSJ v této oblasti je údržba o síť veřejného osvětlení ve vlastnictví města Jeseníku.

Naše elektro-služby si však mohou objednat i firemní zákazníci či jiné obce, státní instituce apod. Provádíme například i vytyčování kabelů - trasování a hledání poruch na kabelech uložených v zemi. V případě zájmu o poskytnutí služeb kontaktujte:

Ceník našich služeb:

Popis Jednotka Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
mobilní plošina 16m Avia - jízdní výkon  km 32,- 38,70
mobilní plošina 16m Avia - pracovní činnost hod. (účtováno po 1/2 hod.) 721,40 872,90
vytýčení trasy kabelu paušál 1 ks 390,- 471,90
vytýčení kabelů m 6,- 7,50
vyhledání poruchy na kabelu paušál 1 ks 2.000,- 2.420,-
cena výjezdu k vytyčování a vyhledání závad km 32,- 38,70