Prodej materiálů

Prodej materiálů

V našem areálu na ulici Otakara Březiny můžete kromě motorové nafty (aktuální cenu naleznete na úvodní stránce) zakoupit různé materiály - písky, drcené kamenivo nebo například palivové dříví či kompost (níže). Zajišťujeme i dovoz materiálů na místo určení - dopravu lze objednat u administrativní pracovnice:

Pokud si dopravu budete zajišťovat sami, stačí přijet k vrátnici, před vjezdem do areálu se zvážit na naší plošinové váze a to samé po naložení příslušného materiálu. Pak už jenom na vrátnici zaplatit patřičný obnos. Před objednáním dovozu anebo příjezdem do areálu pro vlastní nakládku doporučujeme zavolat na vrátnici (584 411 541) či administrativu (584 487 032) a ověřit aktuální ceny (v poslední době se dynamicky mění) a případně dostupnost materiálu:

Popis Jednotka Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
písek ostrý 0/2 t    
písek maltářský t    
drcené kamenivo 4/8 t    
palivové dříví - tvrdé (buk, dub, bříza) t    
palivové dříví - měkké (ostatní) t    
pytlovaná sůl (balení 1 kg) kg    

Dříví nabízíme i formou možnosti samovýroby - aktuální ceník naleznete níže "KE STAŽENÍ". Kontaktní osoba na mistra zeleně:

Rovněž nabízíme i dopravu většího množství kompostu (certifikovaného hnojiva) - dostupnost lze ověřit a dopravu zajistit u vedoucího kompostárny:

Popis Jednotka Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH
jesenický kompost t 250 302,50
Ke stažení