Služby pro občany

V této části naleznete potřebné informace o činnostech, které provádíme v rámci údržby města Jeseníku (údržba místních komunikací, úklid sněhu, sečení zeleně, údržba veřejného osvětlení) a také o službách, které nabízíme občanským zákazníkům (prodej nafty, činnosti autoservisu a pohřební služby, prodej materiálu - dřevo, kamenné drti, písky). Inform ... (více)

Služby pro firmy

V této části naleznete potřebné informace o službách, které nabízíme podnikatelům (prodej nafty, činnosti autoservisu, údržba komunikací včetně zimní údržby, sečení zeleně a elektroslužby). Informace dotýkající se odpadového hospodářství (objednání svozu odpadů, aktuální cena za převzetí odpadového papíru atd.) naleznete v samostatné sekci  ... (více)

Služby v odpadovém hospodářství

V rámci odpadového hospodářství zajišťují Technické služby Jeseník svoz a následné odstranění komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (bioodpad), tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, dřevo) a také nebezpečných odpadů vč. infekčního odpadu.