Textilní odpad

Textilní odpad

Odpadní textil – tedy staré oblečení – je jedním z nejproblematičtějších odpadů na světě. Nelze ho jednoduše recyklovat. Jedinou možností je znovupoužití.Naprostá většina nepoužitelného textilu se skládkuje či pálí, tedy jen s minimální užitnou hodnotou. Textil patří spolu s elektronikou ke komoditám, jejichž vyrobené množství stoupá, zatímco životnost klesá. Tento druh průmyslu patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí. 

​Statisticky každý občan v ČR vyprodukuje ročně zhruba 10 kg textilu, přičemž 90% z tohoto množství není nijak využíváno.

Na Jesenicku sbírá textilní odpad do svých kontejnerů nově od 1 dubna 2023 společnost DIMATEX. Přestože jsou kontejnery vyprazdňovány jednou týdně, může dojít k rychlému zaplnění kontejneru. Proto před odložením (odvozem či odnesením) textilu do kontejneru se prosím nejprve přesvědčte, zda kontejner není přeplněn, případně využijte jiný kontejner. Vytříděný TEXTIL NEODKLÁDEJTE MIMO KONTEJNERY - dochází k jeho poničení i ke znečišťování veřejného prostranství. Seznam kontejnerů na textil a jejich umístění na ulicích v Jeseníku:

 • Rejvízská (u separačních kontejnerů) 50.2189067N, 17.2098408E
 • Havlíčkova (u separačních kontejnerů) 50.2241947N, 17.2110975E
 • Horská (u separačních kontejnerů, naproti dopravnímu hřišti) 50.2221119N, 17.1989150E
 • Vaškova (u separačních kontejnerů) 50.2244022N, 17.1982047E
 • Vrchlického (u separačních kontejnerů) 50.2257019N, 17.2024722E
 • Lipovská (u prodejny COOP) 50.2268325N, 17.1958617E
 • Náměstí Svobody (u separačních kontejnerů) 50.2267253N, 17.2052272E
 • Poštovní x Dittersdorfova (u separačních kontejnerů) 50.2279883N, 17.2080567E
 • Štefánikova (u separačních kontejnerů) 50.2301717N, 17.2079064E
 • Seifertova x Husova (u separačních kontejnerů) 50.2354803N, 17.2086889E
 • Bezručova (u separačních kontejnerů) 50.2373328N, 17.2067161E
 • Sběrný dvůr Otakara Březiny 50.2414983N, 17.2068525E
 • Bukovice u Jeseníka, Mlýnská 50.2086075N, 17.1967344E

Textil můžete odevzdat i do kontejnerů, které jsou na sběrných dvorech.

Ukládáním textilního odpadu ke kontejnerům (a nikoliv dovnitř) dochází nejen k narušení vzhledu veřejného prostranství v místě Vašeho bydliště, ale také k samotnému poškozování odložených věcí (vlivem působení povětrnostních podmínek). Kontejnery na textil totiž neplní stejný účel jako například kontejnery na sklo, papír či plasty, ale jsou primárně určeny k vytřídění textilií, které mohou být ještě dále použitelné. V neposlední řadě odkládání věcí ke kontejnerům zvyšuje náklady na udržování čistoty města/obce. Děkujeme všem kteří se chovají zodpovědně nejen vůči životnímu prostředí, ale také ve vztahu k rozpočtu obcí.

Přestože cílem opětovného využití obnošeného textilu z domácností jsou především ekologické a humanitární důvody, tak dle dotazníkového šetření provedeného v roce 2016 téměř 40% lidí uvedlo, že nepotřebný textil z domácností třídí především z důvodu nedostatku prostoru v domácnosti. Oproti tomu humanitárními důvody byly důležité pro 25 % respondentů a ochrana životního prostředí jen pro 20 % účastníků dotazování. Široká veřejnost a spotřebitelé tedy obecně nepovažují nepotřebný či obnošený textil z domácností za nějaké riziko pro životní prostředí, ani se nepozastavují nad etickými důvody. To potvrzuje i skutečnost, že 49% respondentů zmíněného šetření nepřidalo těmto důvodům vůbec žádnou váhu (uvedli důležitost 0%). Dle stejného zdroje pak pouze 26% "domácností" zašívá či přešívá nepotřebný/ obnošený textil.

ZDROJ: Nencková, Lucie. Disertační práce na téma: Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR.2017.