Třídění odpadů

Třídění odpadů

Už jste navštívili naše stránky DOTŘIĎMETO.cz? Naleznete tam množství užitečných informací.

Přes letitou tradici v třídění na Jesenicku se stále mezi lidmi šíří nejrůznější domněnky a "ověřené" názory, jako ty níže. Jaká je však skutečnost?

  • Tříděný odpad se sesype na jednu hromadu.“ – každý odpad má na třídící lince své vlastní místo a v rámci dotříďování jde samostatnou cestou. Společnou trasu na lince mají pouze plasty, nápojové kartony a kovy, které se však už společně shromažďují ve sběrných nádobách (kontejnerech) rozmístěných po městě. Takto je systém nastaven z důvodu, aby po městě nemusely být rozmístěny ještě další nádoby (šedé na kovy a oranžové na nápojové kartony), když objem těchto odpadů je nízký. V třídící kabině dochází tedy k dotřiďování nejenom samotných plastů, ale také nápojových kartonů a na konci pásu magnetický separátor odebírá kovový odpad.
  • Všechny druhy tříděného odpadu sváží jedno auto najednou.“ – vozidlo vždy sváží pouze jednu komoditu. Třídění do různých barevných kontejnerů by nedávalo žádný smysl, kdyby vozidlo posbíralo najednou různé druhy odpadů, které by se pak opět musely pracně roztříďovat.
  • Směsný komunální odpad z popelnic a kontejnerů se třídí na separační lince.“ – směsný komunální odpad se odváží na skládku a využitelné složky z odpadu se z něj na skládce nevybírají. Právě tímto dochází ke znehodnocení materiálů, které mohou být v budoucnu dále využitelné.
  • Plastové obaly se musí pracně vymývat.“ – odpad vhazovaný do kontejnerů by sice měl být zbaven nečistot, ale nemusí být perfektně vyčištěný. Pro úsporu vody lze k opláchnutí použít například stojící vodu v dřezu po mytí nádobí, případně využít vodu již použitou k jiným účelům. Pokud je to možné, lze nechat vhodné obaly (např. kelímky od jogurtů, nikoliv kovové konzervy s ostrými hranami) k vylízání domácím mazlíčkům. Mastné obaly a silně znečištěné odpady do separačních kontejnerů není potřeba vhazovat – tyto už se znovu nevyužijí a v kontejneru pouze zabírají místo dalšímu tříděnému odpadu.
  • Kontejnery na tříděný odpad jsou nedostupné a vždy přeplněné.“ – po Jeseníku je rozmístěno přes 350 ks nádob (kontejnerů) na papír, plasty, čiré a barevné sklo. Průměrná vzdálenost stanovišť separačních kontejnerů od bydliště je nižší než 200 m. Další stanoviště, případně doplňující kontejnery, jsou stále přidávány a taktéž se postupně zvyšuje četnost vývozů.
  • Okolí kontejnerů na tříděný odpad lze využít jako sběrný dvůr k odložení objemného odpadu.“ – do separačních nádob patří pouze tříděné komodity. Nábytek, sanitární keramika, pneumatiky, nebezpečné odpady, stavební suti a další, co na stanovištích bohužel docela často vídáme, do kontejnerů ani k nim rozhodně nepatří. Ve městě jsou v provozu dva sběrné dvory, otevřené čtyři dny v týdnu, a v nich je možné objemný odpad bezplatně předat.
  • Třídění odpadů je dobrovolné.“ – naopak, povinnost třídění odpadů vyplývá ze zákona o odpadech přímo pro každého občana ČR, nejenom pro ty „zodpovědné“ a „ekologicky smýšlející“ lidi
  • Třídění odpadů nemá smysl.“ – více než 80% odpadů dovezených na třídící linku v Jeseníku má své využití – vytříděné materiály jsou přepracovány a nachází své nové uplatnění. Dalším využíváním odpadních materiálů dochází k šetření obnovitelných i neobnovitelných zdrojů.