Oběhové hospodářství

Na tomto místě uvádíme odkazy na některé stránky, které podporují oběhové hospodářství. Cílem oběhového hospodářství (cirkulační ekonomiky) je co nejefektivnější využití surovin a zdrojů v rámci zachování tzv. udržitelného rozvoje. Více informací o oběhovém hospodářství naleznete na stránkách Institutu cirkulační ekonomiky.