Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství

Na tomto místě uvádíme odkazy na některé stránky, které podporují oběhové hospodářství. Cílem oběhového hospodářství (cirkulační ekonomiky) je co nejefektivnější využití surovin a zdrojů v rámci zachování tzv. udržitelného rozvoje. Více informací o oběhovém hospodářství naleznete na stránkách Institutu cirkulační ekonomiky.

Nepotřebné věci, které jsou však stále funkční a mohou posloužit někomu jinému, můžete nabídnout (anebo také pořídit) v jesenickém RE-USE CENTRU (v rámci sběrného dvora na ul. Lipovská) nebo např. na stránkách NEVYHAZUJTO.CZ

Případně již přečteným a nepoužívaným knihám, na které se ve Vaší knihovně stejně jen práší, můžete dát druhý "smysl života" prostřednictvím některého ze specializovaných portálů:

Fotografie
Leták RE-USE.jpg