Valná hromada

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Působnost nejvyššího orgánu ve společnosti, která má jediného společníka - akcionáře, jímž je město Jeseník -  vykonává Rada města Jeseníku.

Ke stažení