Představení společnosti

Technické služby Jeseník a.s. je prosperující společnost regionálního významu, která zajišťuje mnoho služeb nejen pro svého jediného akcionáře - město Jeseník, ale také pro většinu měst a obcí regionu. Historie sahá hluboko dozadu a původní forma rozpočtové a později příspěvkové organizace se neosvědčila a proto 28.12.1995 založilo město Jeseník tuto akciovou společnost, kterou plně vlastní.

Základním účelem založení společnosti bylo zabezpečení veřejně prospěšných služeb, zejména údržba městkých komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, provoz pohřební služby včetně zajištění správy veřejných pohřibišť, a dále výkon činností v oblasti nakládání s odpady. V letech 1998 až 2008 provozovaly technické služby v Jeseníku rovněž soustavu tepelného hospodářství. Od roku 2013 provozujeme areál městského koupaliště včetně architektonicky cenné budovy z 30. let minulého století. V roce 2018 bylo v budově otevřeno zařízení wellness. V následující době se činnost společnosti rozšířila o správu dalších sportovišť, jako je městská sportovní hala a fotbalový stadion.

Cílem společnosti je trvalá nabídka kvalitních a bezpečných služeb poskytovaných městu Jeseník a dalším obcím z přilehlého regionu, místním podnikatelským subjektům a také přímo občanům. Naší činností chceme přispívat ke spokojenosti zdejších obyvatel a návštěvníků Jesenicka. Neméně významným cílem našeho působení je také ochrana životního prostředí. Činnosti zejména v oblasti nakládání s odpady (ale rovněž i při údržbě komunikací či veřejné zeleně) provádíme v souladu se stále více se zpřísňujícími národními či evropskými legislativními a ekologickými standardy.