Dozorční rada

Dozorčí rada společnosti je tříčlenná:

předseda dozorčí rady společnosti Jiří Jelínek  
člen dozorčí rady společnosti Tomáš Polák  
člen dozorčí rady společnosti Vít Kocuba