Výběrová řízení - kariéra

Aktuálně hledáme pracovníky na sečení zeleně a řidiče pro svážení kontejnerů.

Možný nástup po vzájemné domluvě. Poskytnutí dalších informací při osobním kontaktu u personalistky paní Macíkové v TS Jeseník, Otakara Březiny 168, 790 01 Jeseník, případně na emailové adrese mzdy@tsje.cz

Ke stažení