Pro občany

Výzva pro pozůstalé

Výzva pro pozůstalé

V rámci revitalizace vsypové loučky v Jeseníku – Bukovicích dojde k výměně stávajících pamětních desek za nové, a to na náklady města. Na základě požadavků pozůstalých došlo ke sjednocení jména zemřelých do rodiny na jednu smuteční desku. Od 15.1.2024 budou jednotlivé smuteční desky včetně návrhu rozložení jmen zveřejněny na stránkách www.tsje.cz a www.jesenik.cz, kde mají pozůstalí možnost zkontrolovat rozložení jmen. V termínu do 21.1.2024 je možné případné námitky k návrhu rozložení jmen předat na Pohřební službu na Rejvízské

08.12.2023  | Pro občany
Ukliďme si Supíkovice

Ukliďme si Supíkovice

V rámci Dne Země uspořádala základní škola v Supíkovicích ve spolupráci s Technickými službami Jeseník a.s. dne 1. 6. 2023 akci „Ukliďme si Supíkovice“, jejíž součástí byl i úklid okolí skládky Supíkovice. Děti rozdělené do několika skupin, vybaveny rukavicemi a igelitovými pytli, se za velmi pěkného počasí vydaly od školy do okolí Supíkovic směrem ke skládce a postupně sbíraly odpadky z polních cest a jejich okolí. Přestože se sběr odpadků místy podobal boji ve vysoké trávě, děti pod vedením učitelů udělaly obrovský kus práce a př

26.06.2023  | Pro občany
Výpadky veřejného osvětlení na sídlišti 9. května v Jeseníku

Výpadky veřejného osvětlení na sídlišti 9. května v Jeseníku

Uplynulý víkend došlo opětovně k výpadku veřejného osvětlení na sídlišti 9. května v Jeseníku. Stejně jako v posledním případě na přelomu září a října způsobila závada vypnutí hlavního jističe v rozvaděči, následkem čehož se do tmy ponořilo hned několik ulic.

08.11.2021  | Pro občany
ZMĚNA SVOZŮ SMĚSNÉHO ODPADU V JESENÍKU

ZMĚNA SVOZŮ SMĚSNÉHO ODPADU V JESENÍKU

Město Jeseník mění od dubna svoz směsného komunálního odpadu. Na mnoha místech probíhají svozy podobně jako v minulosti. Vybrané objekty na sídlištích, kde na objem nádoby připadá velký počet obyvatel zůstávají nezměněny. Pouze u některých lokalit dojde ke snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu z týdenního svozu na čtrnáctidenní.

07.04.2021  | Pro občany
SVOZ BIOODPADU OPĚT ZAHÁJEN

SVOZ BIOODPADU OPĚT ZAHÁJEN

Od 6. dubna byl opětovně zahájen svoz bioodpadu z občanských nádob. Ve městě Jeseník bude svoz BRKO probíhat v sudých kalendářních týdnech, a to nově ve třech dnech - středa až pátek.

06.04.2021  | Pro občany