ZMĚNA SVOZŮ SMĚSNÉHO ODPADU V JESENÍKU

ZMĚNA SVOZŮ SMĚSNÉHO ODPADU V JESENÍKU

07.04.2021 | Pro občany
Město Jeseník mění od dubna svoz směsného komunálního odpadu. Na mnoha místech probíhají svozy podobně jako v minulosti. Vybrané objekty na sídlištích, kde na objem nádoby připadá velký počet obyvatel zůstávají nezměněny. Pouze u některých lokalit dojde ke snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu z týdenního svozu na čtrnáctidenní.

Více informací včetně termínů svozů v jednotlivých ulících naleznete v článku zveřejněném na stránkách města Jeseníku ohledně svozu směsného odpadu a bioodpadu v Jeseníku.