Chodník do lázní - kácení.

Chodník do lázní - kácení.

19.01.2024 | Pro občany
V souvislosti s připravovanou výstavbou chodníku do lázní došlo k nezbytnému kácení stromů na ulici Priessnitzova.
Termín byl vybrán s ohledem na současný omezený provoz Priessnitzových léčebných lázní a Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení.
Chodník do lázní je považován za veřejně prospěšnou stavbu, která významně zvýší bezpečnost chodců a sníží riziko vzniku dopravních nehod. Kácení před jeho realizací je nevyhnutelné. „Při plánování výstavby se uvažovalo o různých variantách trasy, finální varianta byla zvolena i s ohledem na dlouhodobou perspektivu, zachování a budoucí obnovu aleje,“ vysvětlil místostarosta města Václav Urban.

V souvislosti s kácením bylo zpracováno Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny a odbor životního prostředí vydal rozhodnutí o povolení kácení. Město tak disponuje všemi zákonnými dokumenty k uskutečnění akce. Bylo pokáceno 22 stromů, z části neperspektivních. Jako kompenzaci ekologické újmy dojde k výsadbě 50 stromů, většinou lip malolistých.
„Pětadvacet lip bude vysazeno podél ulice Priessnitzova. S ohledem na jejich růst a rozšiřování kořenových systémů budou výsadby prováděny v rozestupech 9–12 metrů, zhruba čtyři metry od kraje vozovky nebo chodníku. Zbývající stromy budou vysazeny na dalších pozemcích ve vlastnictví města,“ popsal místostarosta.
Obnova Priessnitzovy aleje v Jeseníku probíhá postupně už více než 20 let. Ke kácení stromů, které prováděl jejich vlastník Správa silnic Olomouckého kraje, docházelo postupně z důvodu jejich špatného zdravotního stavu. Zároveň probíhala výsadba nových stromů.

Město Jeseník prosí veřejnost o pochopení, trpělivost a spolupráci během plánovaných uzavírek.

Výstavba nového chodníku v lokalitě ulice Priessnitzova do areálu lázní Jeseník je navržena od křižovatky s ulicí Alšova až po Francouzský pramen. Součástí projektu je úprava stávajících povrchů, výstavba opěrných zdí a dešťové kanalizace s retenčními nádržemi, doplnění veřejného osvětlení, lokální úpravy komunikace, rekonstrukce stávajících autobusových zastávek aj. Na realizaci získalo město finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Výše přislíbené dotace činí 25,5 mil. Kč. Skutečné náklady budou známy po uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele a dozorů stavby. Realizace stavby proběhne během měsíců března až listopadu 2024.