SVOZ BIOODPADU OPĚT ZAHÁJEN

SVOZ BIOODPADU OPĚT ZAHÁJEN

06.04.2021 | Pro občany
Od 6. dubna byl opětovně zahájen svoz bioodpadu z občanských nádob. Ve městě Jeseník bude svoz BRKO probíhat v sudých kalendářních týdnech, a to nově ve třech dnech - středa až pátek.

Termíny svozů bioodpadu pro jednotlivé lokality ve městě Jeseníku (seznam ulic dle abecedního řazení) a také pro ostatní obce Jesenicka naleznete v Rozpisu svozů odpadů.  

Na sídlištích v Jeseníku budou nově umístěny další nádoby na biologicky rozložitelný odpad (hnědé popelnice nebo kontejnery).

Co patří do nádob na bioodpad: tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, rostlinný odpad z přípravy stravy, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny se zeminou, štěpka z větví, keřů, větvičky.

Město Jeseník také získalo dotaci na KOMPOSTÉRY. Dodány budou nejpozději v květnu. Výdej bude probíhat v areálu Technických služeb Jeseník a.s. O konkrétním termínu výdeje budou zájemci vyrozuměni na webu města nebo v případě, že městu předali své kontaktní údaje, tak i telefonicky nebo mailem. I nadále máte možnost vyjádřit svůj zájem o kompostér na níže uvedeném kontaktu: