Aktuality

Ukliďme si Supíkovice

Ukliďme si Supíkovice

V rámci Dne Země uspořádala základní škola v Supíkovicích ve spolupráci s Technickými službami Jeseník a.s. dne 1. 6. 2023 akci „Ukliďme si Supíkovice“, jejíž součástí byl i úklid okolí skládky Supíkovice. Děti rozdělené do několika skupin, vybaveny rukavicemi a igelitovými pytli, se za velmi pěkného počasí vydaly od školy do okolí Supíkovic směrem ke skládce a postupně sbíraly odpadky z polních cest a jejich okolí. Přestože se sběr odpadků místy podobal boji ve vysoké trávě, děti pod vedením učitelů udělaly obrovský kus práce a př

26.06.2023  | Pro občany
ZAHÁJENÍ SVOZU BIOODPADU

ZAHÁJENÍ SVOZU BIOODPADU

Od 3. dubna bude opětovně zahájen svoz bioodpadu z občanských nádob. Ve městě Jeseník bude svoz BRKO probíhat v sudých kalendářních týdnech, svoz směsného komunálního odpadu pak v týdnech lichých, tzn. v týdnu od 27.3., následně od 10.3.2023 atd.

24.03.2023  | Pro občany
Výpadky veřejného osvětlení na sídlišti 9. května v Jeseníku

Výpadky veřejného osvětlení na sídlišti 9. května v Jeseníku

Uplynulý víkend došlo opětovně k výpadku veřejného osvětlení na sídlišti 9. května v Jeseníku. Stejně jako v posledním případě na přelomu září a října způsobila závada vypnutí hlavního jističe v rozvaděči, následkem čehož se do tmy ponořilo hned několik ulic.

08.11.2021  | Pro občany
ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK A AUTOBATERIÍ

ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK A AUTOBATERIÍ

Sběrný dvůr v areálu Technický služeb Jeseník a.s. na ulici Otakara Březiny se od 10. května stane místem zpětného odběru použitých pneumatik a automobilových baterií nebo akumulátorů, kde může kdokoliv (nejenom tedy občané města Jeseníku) bezplatně odevzdat použité pneumatiky z vozidel či automobilové baterie, a to bez ohledu na výrobní značku, datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové pneumatiky či autobaterie.

30.04.2021  | Ostatní
ZMĚNA SVOZŮ SMĚSNÉHO ODPADU V JESENÍKU

ZMĚNA SVOZŮ SMĚSNÉHO ODPADU V JESENÍKU

Město Jeseník mění od dubna svoz směsného komunálního odpadu. Na mnoha místech probíhají svozy podobně jako v minulosti. Vybrané objekty na sídlištích, kde na objem nádoby připadá velký počet obyvatel zůstávají nezměněny. Pouze u některých lokalit dojde ke snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu z týdenního svozu na čtrnáctidenní.

07.04.2021  | Pro občany
SVOZ BIOODPADU OPĚT ZAHÁJEN

SVOZ BIOODPADU OPĚT ZAHÁJEN

Od 6. dubna byl opětovně zahájen svoz bioodpadu z občanských nádob. Ve městě Jeseník bude svoz BRKO probíhat v sudých kalendářních týdnech, a to nově ve třech dnech - středa až pátek.

06.04.2021  | Pro občany