Výpadky veřejného osvětlení na sídlišti 9. května v Jeseníku

Výpadky veřejného osvětlení na sídlišti 9. května v Jeseníku

08.11.2021 | Pro občany
Uplynulý víkend došlo opětovně k výpadku veřejného osvětlení na sídlišti 9. května v Jeseníku. Stejně jako v posledním případě na přelomu září a října způsobila závada vypnutí hlavního jističe v rozvaděči, následkem čehož se do tmy ponořilo hned několik ulic.

Doposud nezjištěná příčina na některé z větví vedoucích z rozvaděče způsobuje nejen výpadek jističe „problematického“ úseku, ale v důsledku závady dochází k vypnutí hlavního jističe v rozvaděči. Vzhledem k tomu, že se četnější výpadky osvětlení začaly objevovat až letos v létě, kdy končila 3. etapa revitalizace sídliště, tak závada může souviset s poškozením nové kabeláže položené právě v rámci této etapy revitalizace. Problém řešíme ve spolupráci s městem Jeseník (jako investorem) s hlavním dodavatelem stavby. Pokud v dané lokalitě dojde k opětovnému výpadku osvětlení, ještě než ve spojení s dodavatelem stavby bude zjištěna a odstraněna příčina způsobující vypínání hlavního jističe, žádáme tímto občany, aby v takovém případě kontaktovali Městskou policii Jeseník na lince 156. Městská policie zajistí příjezd pohotovostního technika, který provede „nahození“ hlavního jističe. Pohotovost na veřejném osvětlení je držena každý den od setmění do 24:00 hod. Děkujeme za pochopení.