JARNÍ SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU V JESENÍKU

JARNÍ SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU V JESENÍKU

16.04.2021 | Pro občany
Svoz objemného odpadu se uskuteční v sobotu 8. května, 15. května a 22. května. Podzimní svoz je naplánován na 30. října, 6. listopadu a 13. listopadu 2021. Celoročně lze k odložení objemných odpadů využít sběrné dvory města Jeseník, které Technické služby Jeseník provozují - jeden ve vlastním areálu TS Jeseník na ulici Otakara Březiny a druhý na Lipovské ulici naproti nemocnici v části bývalé kotelny.

Odebírán bude pouze nábytek, koberce, linolea, sanitární zařízení, jízdní kola, kočárky, dětské autosedačky a jiný rozměrný bytový textil, jako např. matrace či peřiny apod. Prosím počítejte s tím, že na jednotlivých stanovištích může dojít k časovému skluzu v závislosti na množství objemného odpadu. Občany žádáme, aby své odpady po příjezdu vozidla odnesli či odvezli až k přistavenému kontejneru a nenechávali odpad volně ležet před domem. Úkolem obsluhy kontejnerů bude zejména kontrolovat, aby nedocházelo k odkládání odpadů, které do kontejnerů nepatří. Pracovníci obsluhy nebudou obcházet okolí a sbírat volně odložené odpady.

Upozorňujeme občany, že odklání objemného odpadu u nádob na tříděný nebo směsný komunální odpad je v rozporu se zákonem o odpadech, zákonem o obcích i obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému odpadového hospodářství. Odklizení takto odloženého odpadu navyšuje celkové náklady na svoz odpadů, protože objemný odpad nelze odvézt svozovým vozem obsluhujícím sběrné nádoby, u kterých je odpad nesprávně odložen.

Do objemného odpadu NEPATŘÍ, tedy do přistavených kontejnerů nenosit:

  • běžný tříděný odpad, tj. papír, plast, sklo, kovy,
  • bioodpad,
  • barvy, oleje a jiné nebezpečné odpady,
  • stavební odpad a sutě,
  • elektrospotřebiče a
  • pneumatiky.

Časový harmonogram přistavení kontejnerů na jednotlivých ulicích naleznete níže KE STAŽENÍ.

Ke stažení