ZAHÁJENÍ SVOZU BIOODPADU

ZAHÁJENÍ SVOZU BIOODPADU

24.03.2023 | Pro občany
Od 3. dubna bude opětovně zahájen svoz bioodpadu z občanských nádob. Ve městě Jeseník bude svoz BRKO probíhat v sudých kalendářních týdnech, svoz směsného komunálního odpadu pak v týdnech lichých, tzn. v týdnu od 27.3., následně od 10.3.2023 atd.

Systém střídání lichého a sudého týdne bude pokračovat až do ukončení pravidelného svozu bioodpadu, který se předpokládá ve 46. týdnu.

Termíny svozů bioodpadu a SKO pro jednotlivé lokality ve městě Jeseníku (seznam ulic dle abecedního řazení) a také pro ostatní obce Jesenicka naleznete v Rozpisu svozů odpadů.  

Co patří do nádob na bioodpad: tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, rostlinný odpad z přípravy stravy, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny se zeminou, štěpka z větví, keřů, větvičky.