Upozornění na část neudržované komunikace

Upozornění na část neudržované komunikace

11.12.2023 | Pro občany
Upozornění. Viz příloha: červeně orámovaná část chodníku je v době provozu kluziště (prosinec-březen) používaná pro přejezdy rolby na údržbu ledu. Z tohoto důvodu není možné tuto lokalitu ošetřovat inertními materiály (štěrk, písek), ani chemickou směsí (sůl, solanka). Průchod touto částí je na vlastní nebezpečí.