ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK A AUTOBATERIÍ

ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK A AUTOBATERIÍ

30.04.2021 | Ostatní
Sběrný dvůr v areálu Technický služeb Jeseník a.s. na ulici Otakara Březiny se od 10. května stane místem zpětného odběru použitých pneumatik a automobilových baterií nebo akumulátorů, kde může kdokoliv (nejenom tedy občané města Jeseníku) bezplatně odevzdat použité pneumatiky z vozidel či automobilové baterie, a to bez ohledu na výrobní značku, datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové pneumatiky či autobaterie.

Pneumatiky lze bezplatně předávat pouze bez disků. Pokud bude chtít někdo odevzdat ojeté pneumatiky i s diskem, musí před jejich odevzdáním uhradit na vrátnici TS Jeseník poplatek ve výši 100 Kč za odčlenění (vyzutí) pneumatiky z disku, a to za každý jeden kus pneu. Možnost odkládání pneu s diskem platí pouze pro pneumatiky z osobních vozidel.

U pneumatik z jiných než osobních vozidel si musí majitel zajistit sundání z disku jinde, tzn. pneumatiky s diskem nepatřících na osobní vozidla není možné v rámci zpětného odběru předávat vůbec. Stejně tak společnost zajišťující místo zpětného odběru dle smluvních podmínek nepřebírá kola z ručně vedených vozíků, jízdních kol nebo ze zdravotnických a rehabilitačních pomůcek. Tyto lze i nadále odkládat do odpadu na sběrných dvorech příslušné obce dle místa bydliště.

V souvislosti s uvedenou změnou bude od 10. května 2021 ukončeno přebírání ojetých pneumatik z vozidel na sběrném dvoře města Jeseníku na Lipovské ulici.