Pohotovost a hlášení

V období od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2022 je pohotovost na místních komunikacích ve vlastnictví města Jeseníku zajištěna následovně:

na dispečerské tel. čísle:

v pracovních dny v období od 6:00 do 14:30 hod.
- zajišťují Technické služby Jeseník a.s.

pracovní dny od 14:30 do 24:00 hod. a od 0:00 do 6:00 hod.
a ve dnech pracovního kllidu (soboty, neděle, svátky) od 0:00 do 24:00 hod.
- zajišťuje Správa silnic Olomouckého kraje

 734573822
 

 602187079
 

V případě nefunkčního veřejného osvětlení pak volejte telefonní linku 156 – Městskou policii Jeseník, která kontaktuje příslušného pracovníka TSJ v pohotovosti.