Pohotovost a hlášení

V období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 je pohotovost v rámci města Jeseníku zajištěna následovně: 

na dispečerské tel. čísle:

místní komunikace ve vlastnictví města Jeseník
- Technické služby Jeseník

silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Ol. kraje
- Správa silnic Olomouckého kraje

 734573822
 

 584413623
 

V případě nefunkčního veřejného osvětlení pak volejte telefonní linku 156 – Městskou policii Jeseník, která kontaktuje příslušného pracovníka TSJ v pohotovosti.