Pohotovost a hlášení

V období od 1. 4. 2023 do 31. 10. 2023 je pohotovost na místních komunikacích ve vlastnictví města Jeseníku zajištěna následovně:

na dispečerské tel. čísle:

v pracovní dny v čase od 6:00 do 14:30
- zajišťují Technické služby Jeseník

v pracovní dny v čase od 00:00 do 6:00 a od 14:30 do 24:00
a ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle, svátky) od 00:00 do 24:00
- zajišťuje Správa silnic Olomouckého kraje

734573822
 

 602187079
 

V případě nefunkčního veřejného osvětlení pak volejte telefonní linku 156 – Městskou policii Jeseník, která kontaktuje příslušného pracovníka TSJ v pohotovosti.